Καθυστερήσεις κλειδώματος οθόνης

Προσδιορίζει το χρονικό διάστημα χωρίς κάποια ενέργεια χρήστη μετά το οποίο γίνεται κλείδωμα της οθόνης κατά τη χρήση τροφοδοσίας ρεύματος ή μπαταρίας.

Όταν η τιμή του χρονικού διαστήματος οριστεί σε μεγαλύτερη από το μηδέν, αναπαριστά το χρονικό διάστημα κατά το οποίο μπορεί να παραμείνει αδρανής ο χρήστης πριν το Google Chrome OS κλειδώσει την οθόνη.

Όταν το χρονικό διάστημα οριστεί σε μηδέν, το Google Chrome OS δεν κλειδώνει την οθόνη όταν χρήστης είναι αδρανής.

Όταν δεν οριστεί το χρονικό διάστημα, χρησιμοποιείται το προεπιλεγμένο χρονικό διάστημα.

Ο προτεινόμενος τρόπος κλειδώματος της οθόνης κατά τη λειτουργία αδράνειας είναι η ενεργοποίηση του κλειδώματος οθόνης κατά την αναστολή και ο ορισμός της αναστολής του Google Chrome OS μετά την καθυστέρηση αδράνειας. Αυτή η πολιτική θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο όταν πρέπει να εμφανιστεί η οθόνη κλειδώματος, σημαντικό χρονικό διάστημα πριν από την αναστολή ή όταν η αναστολή κατά τη λειτουργία αδράνειας δεν είναι επιθυμητή.

Οι τιμές της πολιτικής θα πρέπει να οριστούν σε χιλιοστά του δευτερολέπτου. Οι τιμές συμπιέζονται έτσι ώστε να είναι μικρότερες από την καθυστέρηση αδράνειας.

Υποστηρίζεται σε: SUPPORTED_WIN7

Καθυστερήσεις κλειδώματος οθόνης

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameScreenLockDelays
Value TypeREG_MULTI_SZ
Default Value

chromeos.admx

Πρότυπα διαχείρισης (Υπολογιστές)

Πρότυπα διαχείρισης (Χρήστες)