સ્ક્રીન લૉક વિલંબ

વપરાશકર્તા ઇનપુટ વગર સમયની લંબાઈ ઉલ્લેખિત કરે છે કે જેના પછી AC પાવર અથવા બેટરી પર શરૂ થવા પર સ્ક્રીન લૉક થઈ જાય છે.

જ્યારે સમયની લંબાઈ શૂન્ય કરતાં મોટા મૂલ્ય પર સેટ કરેલી હોય છે, ત્યારે તે Google Chrome OS સ્ક્રીનને લૉક કરે તે પહેલાં વપરાશકર્તા નિષ્ક્રિય રહી શકે તે સમયની લંબાઈને પ્રસ્તુત કરે છે.

જ્યારે સમયની લંબાઈ શૂન્ય પર સેટ કરેલી હોય છે, ત્યારે વપરાશકર્તા નિષ્ક્રિય થાય ત્યારે Google Chrome OS સ્ક્રીનને લૉક કરતું નથી.

જ્યારે સમયની લંબાઈ સેટ કરેલી ન હોય, ત્યારે ડિફોલ્ટ સમયની લંબાઈનો ઉપયોગ થાય છે.

નિષ્ક્રિય હોવા પર સ્ક્રીનને લૉક કરવાની ભલામણ કરેલ રીત એ સસ્પેન્ડ પર સ્ક્રીન લૉક કરવાને સક્ષમ કરવી છે અને નિષ્ક્રિય વિલંબ પછી Google Chrome OS ને સસ્પેન્ડ કરવું છે. જ્યારે સ્ક્રીન લૉક કરવું સસ્પેન્ડ કરવાના નોંધપાત્ર સમય કરતાં જલ્દી જ થાય છે અથવા નિષ્ક્રિય સદંતર ઇચ્છિત ન હોય ત્યારે જ આ નીતિનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ.

નીતિ મૂલ્યનો ઉલ્લેખ મિલિસેકંડમાં કરવો જોઈએ. મૂલ્યો નિષ્ક્રિય વિલંબ કરતાં ઓછા પર રાખેલા છે.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

સ્ક્રીન લૉક વિલંબ

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameScreenLockDelays
Value TypeREG_MULTI_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)