આ સાઇટ્સ પર JavaScript ને મંજૂરી આપો

તમને url દાખલાઓની સૂચિને સેટ કરવા દે છે જે JavaScript ચલાવવાની મંજૂરી આપતી સાઇટ્સનો ઉલ્લેખ કરે છે.

જો આ નીતિ સેટ કર્યા વિના છોડી હોય તો તમામ સાઇટ્સ માટે વૈશ્વિક ડિફૉલ્ટ મૂલ્યનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે પછી તે 'DefaultJavaScriptSetting' નીતિ દ્વારા સેટ કરેલ હોય, અથવા વપરાશકર્તાની વ્યક્તિગત ગોઠવણી દ્વારા.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

આ સાઇટ્સ પર JavaScript ને મંજૂરી આપો

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS\JavaScriptAllowedForUrls
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)