જ્યારે વપરાશકર્તા ઢાંકણ બંધ કરે છે ત્યારે લેવાની ક્રિયા

જ્યારે આ નીતિ સેટ કરી હોય છે, ત્યારે વપરાશકર્તા ઉપકરણની લિડ બંધ કરે છે ત્યારે Google Chrome OS લે છે તે ક્રિયા નિર્દિષ્ટ કરે છે.

જ્યારે આ નીતિ અનસેટ હોય છે, ત્યારે ડિફૉલ્ટ ક્રિયા કરવામાં આવે છે, જે સસ્પેન્ડ છે.

જો ક્રિયા સસ્પેન્ડ છે, તો સસ્પેન્ડ કરતાં પહેલાં સ્ક્રીન લૉક કે લૉક ન કરવી તેને Google Chrome OS અલગથી ગોઠવી શકે છે.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

જ્યારે વપરાશકર્તા ઢાંકણ બંધ કરે છે ત્યારે લેવાની ક્રિયા


 1. સસ્પેન્ડ કરો
  Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
  Value NameLidCloseAction
  Value TypeREG_DWORD
  Value0
 2. વપરાશકર્તાને લૉગ આઉટ કરો
  Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
  Value NameLidCloseAction
  Value TypeREG_DWORD
  Value1
 3. શટ ડાઉન કરો
  Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
  Value NameLidCloseAction
  Value TypeREG_DWORD
  Value2
 4. કંઈ ન કરો
  Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
  Value NameLidCloseAction
  Value TypeREG_DWORD
  Value3


chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)