બાહ્ય સ્ટોરેજનું માઉન્ટિંગ અક્ષમ કરો

જ્યારે આ નીતિ true પર સેટ કરેલી હોય, ત્યારે બાહ્ય સ્ટોરેજ, ફાઇલ બ્રાઉઝરમાં ઉપલબ્ધ થશે નહીં.

આ નીતિ બધા પ્રકારના સ્ટોરેજ મીડિયાને પ્રભાવિત કરે છે. ઉદાહરણ તરીકે: USB ફ્લૅશ ડ્રાઇવ્સ, બાહ્ય હાર્ડ ડ્રાઇવ્સ, SD અને અન્ય મેમરી કાર્ડ્સ, ઑપ્ટિકલ સ્ટોરેજ વગેરે. આંતરિક સ્ટોરેજ પ્રભાવિત થતો નથી, તેથી ડાઉનલોડ ફોલ્ડરમાં સાચવેલી ફાઇલો હજી પણ ઍક્સેસ કરી શકાય છે. Google ડ્રાઇવ પણ આ નીતિ દ્વારા પ્રભાવિત થતું નથી.

જો આ સેટિંગ અક્ષમ કરેલ હોય અથવા તો ગોઠવેલ ન હોય, તો પછી વપરાશકર્તાઓ, તેમના ઉપકરણ પર બાહ્ય સ્ટોરેજના તમામ સમર્થિત પ્રકારોનો ઉપયોગ કરી શકે છે.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameExternalStorageDisabled
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)