ઉપકરણ નીતિ માટે રેટ તાજો કરો

અવધિનો ઉલ્લેખ મિલિસેકંડમાં કરે છે કે જેના પર ઉપકરણ સંચાલન સેવાને ઉપકરણ નીતિ માહિતી માટે ક્વેરી કરવામાં આવે છે.

આ નીતિને સેટ કરવું 3 કલાકના ડિફૉલ્ટ મૂલ્યને ઓવરરાઇડ કરે છે. આ નીતિ માટેના માન્ય મૂલ્યો 1800000 (30 મિનિટ) થી 86400000 (1 દિવસ) સુધીની શ્રેણીમાં છે. આ શ્રેણીમાં ન હોય તેવા કોઈપણ મૂલ્ય તેની અનુક્રમે આવતી સીમાથી જોડાઈ જશે.

આ નીતિને સેટ કર્યા વિના છોડી દેવાથી Google Chrome OS 3 કલાકના ડિફૉલ્ટ મૂલ્યનો ઉપયોગ કરશે.

નોંધ લો કે જો પ્લેટફોર્મ નીતિ સૂચનાઓનું સમર્થન કરે છે, તો તાજું કરવા માટેનો વિલંબ (આ નીતિના તમામ ડિફૉલ્ટ્સ અને મૂલ્યને અવગણીને) 24 કલાક પર સેટ કરવામાં આવશે કારણ કે એ અપેક્ષિત છે કે જ્યારે પણ નીતિ બદલાય છે ત્યારે નીતિ સૂચનાઓ આપમેળે તાજું કરવાની ફરજ પાડશે, જે વધુ વખતની બિનજરૂરી તાજું કરવાની ક્રિયાને રોકે છે.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

ઉપકરણ નીતિ માટે રેટ તાજો કરો:

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameDevicePolicyRefreshRate
Value TypeREG_DWORD
Default Value
Min Value0
Max Value2000000000

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)