Oppdateringsfrekvens for enhetsinnstilling

Angir perioden i millisekunder for når tjenesten for enhetsbehandling skal forespørres om brukerinnstillinger.

Hvis du angir denne regelen, overstyres standardverdien på tre timer. Gyldige verdier for denne regelen er i området mellom 1800000 (30 minutter) og 86400000 (1 dag). Eventuelle verdier som ikke er i dette området, blir endret til den respektive grensen.

Hvis du ikke spesifiserer noen periode, bruker Google Chrome OS standardverdien på 3 timer.

Merk: Hvis plattformen støtter varsler om brudd på reglene, angis forsinkelsen for ny innlasting til 24 timer (dette ignorerer alle standarder og verdien denne regelen er satt til), fordi det forventes at varsler om brudd på reglene fremtvinger ny innlasting automatisk når regelen endres. Dette gjør at det ikke er nødvendig med hyppige nye innlastinger.

Støttes av: SUPPORTED_WIN7

Oppdateringsfrekvens for enhetsinnstilling:

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameDevicePolicyRefreshRate
Value TypeREG_DWORD
Default Value
Min Value0
Max Value2000000000

chromeos.admx

Administrative maler (datamaskiner)

Administrative maler (brukere)