આ સાઇટ પર Flash પ્લગ-ઇનને મંજૂરી આપો

તમને તે URLપેટર્નની સૂચિ સેટ કરવાની મંજૂરી આપે છે કે જેમાં Flash પ્લગ-ઇન ચલાવવાની મંજૂરી હોય તેવી સાઇટનો ઉલ્લેખ કરેલો હોય.

જો આ નીતિને સેટ કર્યા વિના છોડવામાં આવી હોય, તો બધી સાઇટ માટે 'DefaultPluginsSetting' નીતિમાંથી જો સેટ કરેલ હોય, અન્યથા વપરાશકર્તાની વ્યક્તિગત ગોઠવણીમાંથી વૈશ્વિક ડિફૉલ્ટ મૂલ્યનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

આ સાઇટ પર Flash પ્લગ-ઇનને મંજૂરી આપો

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS\PluginsAllowedForUrls
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)