છુપો મોડ ઉપલબ્ધતા

વપરાશકર્તા Google Chrome માં પૃષ્ઠોને છુપા મોડમાં ખોલી શકે છે કે નહીં તે ઉલ્લેખિત કરે છે.

જો 'સક્ષમ' પસંદ કર્યું છે અથવા પૉલિસીને સેટ કર્યા વિના છોડેલી છે, તો પૃષ્ઠોને છુપા મોડમાં ખોલી શકાય છે.

જો 'અક્ષમ' પસંદ કર્યું છે, તો પૃષ્ઠોને છુપા મોડમાં ખોલી શકાતાં નથી.

જો 'ફરજિયાત' પસંદ કર્યું છે, તો પૃષ્ઠોને ફક્ત છુપા મોડમાં ખોલી શકાય છે.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

છુપો મોડ ઉપલબ્ધતા


 1. છુપો મોડ ઉપલબ્ધ છે
  Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
  Value NameIncognitoModeAvailability
  Value TypeREG_DWORD
  Value0
 2. છુપો મોડ અક્ષમ કર્યો
  Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
  Value NameIncognitoModeAvailability
  Value TypeREG_DWORD
  Value1
 3. ફરજિયાત છૂપો મોડ
  Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
  Value NameIncognitoModeAvailability
  Value TypeREG_DWORD
  Value2


chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)