ડિફૉલ્ટ શોધ પ્રદાતા આયકન

ડિફૉલ્ટ શોધ પ્રદાતાના મનપસંદ આયકન URL નો ઉલ્લેખ કરે છે.

આ નીતિ વૈકલ્પિક છે. જો તે સેટ નથી, તો શોધ પ્રદાતા માટે કોઈ આયકન પ્રસ્તુત થશે નહીં.

આ નીતિ ફક્ત ત્યારે જ સંબંધિત છે જો 'DefaultSearchProviderEnabled' નીતિ સક્ષમ કરેલી હોય.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

ડિફૉલ્ટ શોધ પ્રદાતા આયકન

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS\Recommended
Value NameDefaultSearchProviderIconURL
Value TypeREG_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)