இயல்புநிலை தேடல் வழங்குநர் படவுரு

இயல்புநிலை தேடல் வழங்குநருக்குப் பிடித்த ஐகான் URL ஐக் குறிக்கிறது. இது விருப்பத்தேர்வாக உள்ளது. இது அமைக்கவில்லையென்றால், தேடல் வழங்குநருக்கு ஐகான் வழங்கப்படாது. 'DefaultSearchProviderEnabled' கொள்கை இயக்கப்பட்டிருந்தால், இந்தக் கொள்கை மதிப்பிற்குரியதாக மட்டுமே உள்ளது.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

இயல்புநிலை தேடல் வழங்குநர் படவுரு

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS\Recommended
Value NameDefaultSearchProviderIconURL
Value TypeREG_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)