વપરાશકર્તા-સ્તર નેટવર્ક ગોઠવણી

Google Chrome OS ઉપકરણના વપરાશકર્તા-દીઠ પુશિંગ નેટવર્ક ગોઠવણીને લાગુ કરવાનું મંજૂર કરે છે. નેટવર્ક ગોઠવણી https://sites.google.com/a/chromium.org/dev/chromium-os/chromiumos-design-docs/open-network-configuration પર વર્ણવેલા ઑપન નેટવર્ક ગોઠવણી ફૉર્મેટ દ્વારા નિર્ધારિત કર્યા મુજબની એક JSON-ફૉર્મેટેડ સ્ટ્રિંગ છે

Supported on: SUPPORTED_WIN7

વપરાશકર્તા-સ્તર નેટવર્ક ગોઠવણી

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameOpenNetworkConfiguration
Value TypeREG_MULTI_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)