હાઇ કોન્ટ્રાસ મોડને સક્ષમ કરો

ઉચ્ચ કોન્ટ્રાસ્ટ મોડ ઍક્સેસિબિલિટી સુવિધાને સક્ષમ કરો.

જો આ નીતિ ટ્રૂ પર સેટ કરેલી હોય, તો ઉચ્ચ કોન્ટ્રાસ્ટ મોડ હંમેશા સક્ષમ રહેશે.

જો આ નીતિ ફોલ્સ પર સેટ કરેલી હોય, તો ઉચ્ચ કોન્ટ્રાસ્ટ મોડ હંમેશા અક્ષમ રહેશે.

જો તમે આ નીતિને સેટ કરેલી હોય, તો વપરાશકર્તાઓ તેને બદલી કે ઓવરરાઇડ કરી શકતા નથી.

જો આ નીતિને સેટ કર્યા વિના છોડેલી હોય, તો ઉચ્ચ કોન્ટ્રાસ્ટ મોડ શરૂઆતમાં અક્ષમ હોય છે પરંતુ વપરાશકર્તા દ્વારા કોઈ પણ સમયે સક્ષમ થઈ શકે છે.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS\Recommended
Value NameHighContrastEnabled
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)