ડિફૉલ્ટ શોધ પ્રદાતા કીવર્ડ

આ પ્રદાતા મટે શોધને ટ્રીગર કરવા ઑમ્નિબૉક્સમાં ઉપયોગમાં લેવાતા શૉર્ટકટ તરીકેનાં કીવર્ડનો ઉલ્લેખ કરે છે.

આ નીતિ વૈકલ્પિક છે. જો સેટ ન કરી હોય, તો કોઈપણ કીવર્ડ શોધ પ્રદાતાને સક્રિય કરશે નહીં.

આ નીતિ ફક્ત ત્યારે જ ધ્યાનમાં લેવાય છે જો 'DefaultSearchProviderEnabled' નીતિ સક્ષમ હોય.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

ડિફૉલ્ટ શોધ પ્રદાતા કીવર્ડ

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS\Recommended
Value NameDefaultSearchProviderKeyword
Value TypeREG_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)