ઉપકરણ શટડાઉન થવા પર આપમેળે રીબૂટ કરવું

જો આ નીતિ false પર સેટ કરવામાં આવી હોય અથવા ગોઠવવામાં ન આવી હોય, તો Google Chrome OS વપરાશકર્તાને ઉપકરણને શટ ડાઉન કરવાની મંજૂરી આપે છે.
જો આ નીતિ true પર સેટ કરવામાં આવી હોય, તો જ્યારે વપરાશકર્તા ઉપકરણને શટ ડાઉન કરશે ત્યારે Google Chrome OS એક રીબૂટ ટ્રિગર કરશે. Google Chrome OS, શટડાઉન બટનોની તમામ ઘટનાઓને UI માં રીબૂટ બટનો દ્વારા બદલે છે. જો વપરાશકર્તા પાવર બટનનો ઉપયોગ કરીને ઉપકરણને શટ ડાઉન કરે છે, તો નીતિ સક્ષમ હોય તો પણ તે આપમેળે રીબૂટ થશે નહીં.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameDeviceRebootOnShutdown
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)