શોધ સૂચનો સક્ષમ કરો

Google Chrome ના ઑમ્નિબૉક્સમાં શોધ સૂચનોને સક્ષમ કરે છે અને વપરાશકર્તાઓને આ સેટિંગ બદલતા અટકાવે છે.

જો તમે આ સેટિંગ સક્ષમ કરો છો, તો શોધ સૂચનોનો ઉપયોગ થાય છે.

જો તમે આ સેટિંગ અક્ષમ કરો છો, તો શોધ સૂચનોનો ઉપયોગ ક્યારેય થતો નથી.

જો તમે આ સેટિંગ સક્ષમ અથવા અક્ષમ કરો છો, તો વપરાશકર્તાઓ આ સેટિંગને Google Chrome માં બદલી અથવા ઓવરરાઇડ કરી શકશે નહીં.

જો આ નીતિને સેટ કર્યા વિના છોડી હોય, તો આ સક્ષમ થશે પણ વપરાશકર્તાઓ તેને બદલવા માટે સક્ષમ રહેશે.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameSearchSuggestEnabled
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)