નિર્દિષ્ટ url ને ડેમો લૉગિન પર લોડ કરો

આ નીતિ ફક્ત રીટેલ મોડમાં સક્રિય છે.

જ્યારે ડેમો સત્ર પ્રારંભ થાય છે, ત્યારે લોડ કરવા માટેના URL નાં સેટ નિર્ધારિત કરે છે. આ નીતિ પ્રારંભિક URL સેટ કરવા માટે કોઈપણ અન્ય મેકનિઝમ્સને ઓવરરાઇડ કરશે અને તે રીતે ફક્ત ચોક્કસ વપરાશકર્તા સાથે સંકળાયેલા સત્ર પર લાગુ થઈ શકશે.

Supported on: Microsoft Windows XP SP2 અથવા તે પછીનું

નિર્દિષ્ટ url ને ડેમો લૉગિન પર લોડ કરો

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS\DeviceStartUpUrls
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)