આ સાઇટ્સ પર સૂચનાઓને અવરોધિત કરો

તમને url દાખલાઓની એક સૂચિ સેટ કરવા દે છે જે સૂચનાઓને પ્રદર્શિત કરવાની મંજૂરી ન આપતી સાઇટ્સનો ઉલ્લેખ કરે છે.

જો આ નીતિ સેટ કર્યા વિના છોડી હોય તો 'DefaultNotificationsSetting' નીતિએ જો સેટ કરી હોય તો તે, અથવા વપરાશકર્તાની વ્યક્તિગત ગોઠવણીમાંથી વૈશ્વિક ડિફૉલ્ટ મૂલ્યનો ઉપયોગ તમામ સાઇટ્સ માટે કરવામાં આવશે.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

આ સાઇટ્સ પર સૂચનાઓને અવરોધિત કરો

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS\NotificationsBlockedForUrls
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)