આ સાઇટ્સ પર કી જનરેશનની મંજૂરી આપો

કી જનરેશનનો ઉપયોગ કરવાની મંજૂરી આપવામાં આવી હોય તેવી સાઇટ્સને ઉલ્લેખિત કરતી url પેટર્ન્સની સૂચિ સેટ કરવા માટે તમને મંજૂરી આપે છે. જો url પેટર્ન 'KeygenBlockedForUrls' માં હોય, તો તે આ અપવાદોને ઓવરરાઇડ કરે છે.

જો આ નીતિ સેટ કર્યા વિના છોડવામાં આવી હોય, તો વૈશ્વિક ડિફોલ્ટ મૂલ્યનો ઉપયોગ, જો 'DefaultKeygenSetting' નીતિ સેટ કરેલી હોય તો તેમાંથી અથવા અન્ય રીતે વપરાશકર્તાની વ્યક્તિગત ગોઠવણીમાંથી તમામ સાઇટ્સ માટે કરવામાં આવશે.

Supported on: Microsoft Windows XP SP2 અથવા તે પછીનું

આ સાઇટ્સ પર કી જનરેશનની મંજૂરી આપો

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS\KeygenAllowedForUrls
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)