ఈ సైట్‌ల్లో కీ ఉత్పాదనను అనుమతించండి

కీ ఉత్పాదనను ఉపయోగించడానికి అనుమతించబడే సైట్‌లను పేర్కొనే url నమూనాల జాబితాను సెట్ చేయడానికి మిమ్మల్ని అనుమతిస్తుంది. ఒకవేళ url నమూనా 'KeygenBlockedForUrls'లో ఉంటే, అది ఈ మినహాయింపులను భర్తీ చేస్తుంది.

ఈ విధానాన్ని సెట్ చేయకుండా వదిలేస్తే, అన్ని సైట్‌ల కోసం 'DefaultKeygenSetting' విధానం సెట్ చేసి ఉంటే దాని నుండి లేదా వినియోగదారు వ్యక్తిగత కాన్ఫిగరేషన్ నుండి సార్వజనీన డిఫాల్ట్ విలువ ఉపయోగించబడుతుంది.

Supported on: Microsoft Windows XP SP2 లేదా తర్వాత

ఈ సైట్‌ల్లో కీ ఉత్పాదనను అనుమతించండి

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS\KeygenAllowedForUrls
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)