Forsinkelser for skjermlås

Angir hvor mye tid som kan gå uten brukeraktivitet før skjermen låses når nettstrøm eller batteri brukes.

Hvis tidslengden er satt til en verdi større enn null, avgjør den hvor lenge brukeren kan være borte før skjermen på Google Chrome OS låses.

Hvis tidslengden er null, låses ikke skjermen på Google Chrome OS når brukeren er inaktiv.

Hvis ingen tidslengde spesifiseres, brukes en standardtid.

Den anbefalte måten å låse skjermen på når den er inaktiv, er å aktivere skjermlåsing ved hvilemodus, slik at Google Chrome OS aktiverer skjermlåsen etter det innstilte inaktive perioden. Tidsinnstillingen for skjermlåsen bør bare brukes når skjermlåsen skal aktiveres lenge før hvilemodus, eller når bruk av hvilemodus ved inaktivitet ikke er ønskelig i det hele tatt.

Innstillingsverdien bør angis i millisekunder. Verdien må være mindre enn inaktivitetsforsinkelsen.

Støttes av: SUPPORTED_WIN7

Forsinkelser for skjermlås

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameScreenLockDelays
Value TypeREG_MULTI_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative maler (datamaskiner)

Administrative maler (brukere)