Skärmlåsfördröjningar

Anger efter hur lång tid skärmen släcks när användaren är inaktiv och enheten drivs med batteri eller ström.

När tidslängden är inställd på ett tal som är högre än noll anges hur lång tid användaren måste vara inaktiv innan Google Chrome OS låser skärmen.

När tidslängden är inställd på noll låser inte Google Chrome OS skärmen när användaren är inaktiv.

När tidslängden inte har ställts in används en standardtidslängd.

Det rekommenderade sättet att låsa skärmen vid inaktivitet är att aktivera skärmlåsning när appen skickas till bakgrunden och sätta Google Chrome OS i viloläge efter en viss tids inaktivitet. Den här policyn bör endast användas när du vill att skärmen ska låsas mycket tidigare än viloläget startas eller när du inte vill att appen ska skickas till bakgrunden vid inaktivitet.

Policyvärdet ska anges i millisekunder. Värdena har skurits ned så att de är mindre än fördröjningen innan viloläget.

Stöds på: SUPPORTED_WIN7

Skärmlåsfördröjningar

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameScreenLockDelays
Value TypeREG_MULTI_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrativa mallar (datorer)

Administrativa mallar (användare)