Ορισμός προεπιλεγμένης περιστροφής οθόνης με εκ νέου εφαρμογή σε κάθε νέα επανεκκίνηση

Εάν έχει οριστεί αυτή η πολιτική, κάθε οθόνη θα περιστρέφεται
με συγκεκριμένο προσανατολισμό σε κάθε επανεκκίνηση και την πρώτη φορά που συνδέεται
αφού αλλάξει η τιμή πολιτικής. Οι χρήστες μπορούν να αλλάξουν τον προσανατολισμό της οθόνης
μέσω της σελίδας ρυθμίσεων μετά τη σύνδεση, αλλά η ρύθμισή τους
θα αντικατασταθεί από την τιμή πολιτικής κατά την επόμενη επανεκκίνηση.

Αυτή η πολιτική ισχύει τόσο για τις κύριες όσο και για όλες τις δευτερεύουσες οθόνες.

Εάν δεν οριστεί η πολιτική, η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0 μοίρες και ο χρήστης
έχει τη δυνατότητα να την αλλάξει. Σε αυτήν την περίπτωση, η προεπιλεγμένη τιμή εφαρμόζεται ξανά
κατά την επανεκκίνηση.

Υποστηρίζεται σε: SUPPORTED_WIN7

Ορισμός προεπιλεγμένης περιστροφής οθόνης με εκ νέου εφαρμογή σε κάθε νέα επανεκκίνηση


 1. Περιστροφή οθόνης κατά 0 μοίρες
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
  Value NameDisplayRotationDefault
  Value TypeREG_DWORD
  Value0
 2. Περιστροφή της οθόνης δεξιόστροφα κατά 90 μοίρες
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
  Value NameDisplayRotationDefault
  Value TypeREG_DWORD
  Value1
 3. Περιστροφή οθόνης κατά 180 μοίρες
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
  Value NameDisplayRotationDefault
  Value TypeREG_DWORD
  Value2
 4. Περιστροφή της οθόνης δεξιόστροφα κατά 270 μοίρες
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
  Value NameDisplayRotationDefault
  Value TypeREG_DWORD
  Value3


chromeos.admx

Πρότυπα διαχείρισης (Υπολογιστές)

Πρότυπα διαχείρισης (Χρήστες)