Προεπιλεγμένες κωδικοποιήσεις παροχέα αναζήτησης

Καθορίζει τις κωδικοποιήσεις χαρακτήρων που υποστηρίζονται από τον πάροχο αναζήτησης. Οι κωδικοποιήσεις είναι ονόματα κωδικών σελίδων όπως UTF-8, GB2312 και ISO-8859-1. Δοκιμάζονται με τη σειρά στην οποία παρέχονται.

Η πολιτική αυτή είναι προαιρετική. Αν δεν καθοριστεί, θα χρησιμοποιηθεί η προεπιλεγμένη που είναι η UTF-8.

Αυτή η πολιτική τηρείται μόνο αν η πολιτική ''DefaultSearchProviderEnabled'' είναι ενεργοποιημένη.

Υποστηρίζεται σε: SUPPORTED_WIN7

Προεπιλεγμένες κωδικοποιήσεις παροχέα αναζήτησης

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS\Recommended\DefaultSearchProviderEncodings
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chromeos.admx

Πρότυπα διαχείρισης (Υπολογιστές)

Πρότυπα διαχείρισης (Χρήστες)