Postavi zadano zakretanje zaslona koje će se primjenjivati nakon svakog ponovnog pokretanja

Ako se to pravilo postavi, svaki se zaslon zakreće na navedeno
usmjerenje pri svakom ponovnom pokretanju i prilikom prvog povezivanja
nakon promjene vrijednosti pravila. Korisnici mogu promijeniti usmjerenje
zaslona na stranici postavki nakon prijave, no vrijednost pravila
nadjačat će njihovu postavku prilikom sljedećeg ponovnog pokretanja.

To se pravilo primjenjuje na primarni i sve sekundarne zaslone.

Ako se to pravilo ne postavi, zadana je vrijednost 0 stupnjeva i korisnik
je može promijeniti. U tom slučaju zadana vrijednost neće se ponovo
primjenjivati nakon ponovnog pokretanja.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

Postavi zadano zakretanje zaslona koje će se primjenjivati nakon svakog ponovnog pokretanja


 1. Zakreni zaslon 0 stupnjeva
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
  Value NameDisplayRotationDefault
  Value TypeREG_DWORD
  Value0
 2. Zakreni zaslon u smjeru kazaljke na satu 90 stupnjeva
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
  Value NameDisplayRotationDefault
  Value TypeREG_DWORD
  Value1
 3. Zakreni zaslon 180 stupnjeva
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
  Value NameDisplayRotationDefault
  Value TypeREG_DWORD
  Value2
 4. Zakreni zaslon u smjeru kazaljke na satu 270 stupnjeva
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
  Value NameDisplayRotationDefault
  Value TypeREG_DWORD
  Value3


chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)