Chiến lược di chuyển cho ecryptfs

Chỉ định hành động cần được thực hiện khi thư mục gốc của người dùng được tạo bằng loại mã hóa ecryptfs.

Nếu bạn đặt chính sách này thành 'DisallowArc', thì người dùng sẽ không thể sử dụng được các ứng dụng Android và quá trình di chuyển từ loại mã hóa ecryptfs sang ext4 sẽ không diễn ra. Các ứng dụng Android sẽ vẫn chạy trong trường hợp thư mục gốc đã được mã hóa ext4.

Nếu bạn đặt chính sách này thành 'Migrate', thì các thư mục gốc đã mã hóa ecryptfs sẽ tự động di chuyển sang loại mã hóa ext4 khi đăng nhập mà không cần xin phép người dùng.

Nếu bạn đặt chính sách này thành 'Wipe', thì các thư mục gốc đã mã hóa ecryptfs sẽ bị xóa khi đăng nhập và các thư mục gốc mới đã mã hóa ext4 sẽ được tạo. Cảnh báo: Thao tác này sẽ xóa dữ liệu trên máy của người dùng.

Nếu bạn đặt chính sách này thành 'MinimalMigrate', thì các thư mục gốc đã mã hóa ecryptfs sẽ bị xóa khi đăng nhập và các thư mục gốc mới đã mã hóa ext4 sẽ được tạo. Tuy nhiên, hệ thống sẽ cố bảo toàn mã đăng nhập để người dùng không phải đăng nhập lại. Cảnh báo: Thao tác này sẽ xóa dữ liệu trên máy của người dùng.

Nếu bạn đặt chính sách này thành một tùy chọn không được hỗ trợ nữa ('AskUser' hoặc 'AskForEcryptfsArcUsers'), thì chính sách này sẽ được xử lý như thể bạn đã chọn 'Migrate'.

Chính sách này không áp dụng cho người dùng kiosk. Nếu bạn không đặt chính sách này, thì thiết bị sẽ hoạt động như thể bạn đã chọn 'DisallowArc'.

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Chiến lược di chuyển cho ecryptfs


 1. Không cho phép di chuyển dữ liệu và App Runtime for Chrome (ARC).
  Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
  Value NameEcryptfsMigrationStrategy
  Value TypeREG_DWORD
  Value0
 2. Tự động di chuyển, không cần yêu cầu sự chấp thuận của người dùng.
  Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
  Value NameEcryptfsMigrationStrategy
  Value TypeREG_DWORD
  Value1
 3. Xóa thư mục chính ecryptf của người dùng và bắt đầu bằng một thư mục chính mới được mã hóa ext4.
  Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
  Value NameEcryptfsMigrationStrategy
  Value TypeREG_DWORD
  Value2
 4. Tương tự như Wipe (giá trị 2) nhưng cố gắng giữ lại mã đăng nhập để người dùng không phải đăng nhập lại.
  Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
  Value NameEcryptfsMigrationStrategy
  Value TypeREG_DWORD
  Value4


chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)