Bật hoặc tắt nhiều tính năng trên bàn phím ảo

Bật hoặc tắt nhiều tính năng trên bàn phím ảo. Chính sách này chỉ có hiệu lực khi bạn bật chính sách "VirtualKeyboardEnabled".

Nếu bạn đặt một tính năng trong chính sách này thành True, thì tính năng này sẽ bật trên bàn phím ảo.

Nếu bạn không đặt hoặc đặt một tính năng trong chính sách này thành False, thì tính năng này sẽ tắt trên bàn phím ảo.

LƯU Ý: chính sách này chỉ được hỗ trợ ở chế độ Kiosk PWA.
Xem https://cloud.google.com/docs/chrome-enterprise/policies/?policy=VirtualKeyboardFeatures để biết thêm thông tin về lược đồ và định dạng.

Giá trị mẫu:

{
"auto_complete_enabled": true,
"auto_correct_enabled": true,
"handwriting_enabled": false,
"spell_check_enabled": false,
"voice_input_enabled": false
}

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Bật hoặc tắt nhiều tính năng trên bàn phím ảo (Trường một dòng không dùng nữa và sẽ bị xóa trong tương lai. Hãy bắt đầu sử dụng hộp văn bản nhiều dòng bên dưới.)

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameVirtualKeyboardFeatures
Value TypeREG_SZ
Default Value


Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameVirtualKeyboardFeatures
Value TypeREG_MULTI_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)