Cho phép người dùng sử dụng Borealis trên Google Chrome OS

Kiểm soát khả năng sử dụng Borealis đối với người dùng này.

Nếu bạn tắt chính sách này, Borealis sẽ không sử dụng được. Khi bạn bật hoặc không đặt chính sách này, Borealis sẽ chỉ sử dụng được nếu không bị chế độ cài đặt hoặc chính sách khác vô hiệu hóa.

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameUserBorealisAllowed
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)