Cho phép bộ điều khiển đo từ xa và chẩn đoán wilco

Cho phép quản trị viên kiểm soát việc có nên thu thập, xử lý và báo cáo dữ liệu chẩn đoán và đo từ xa bằng bộ điều khiển đo từ xa và chẩn đoán wilco (DTC) hay không.

Nếu bạn không đặt chính sách này hoặc đặt chính sách này là false, thì DTC bị tắt và không thể thu thập, xử lý và báo cáo dữ liệu chẩn đoán cũng như đo từ xa từ thiết bị này.
Nếu bạn đặt chính sách này là true trên thiết bị có DTC wilco, thì dữ liệu chẩn đoán và đo từ xa sẽ được thu thập, xử lý và báo cáo.

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameDeviceWilcoDtcAllowed
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)