Chế độ in hai mặt mặc định

Việc đặt chính sách này sẽ ghi đè chế độ in hai mặt mặc định. Nếu không có chế độ nêu trên, chính sách này sẽ bị bỏ qua.

Giá trị mẫu: long-edge

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên
Chế độ in hai mặt mặc định


 1. Bật chế độ in một mặt
  Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
  Value NamePrintingDuplexDefault
  Value TypeREG_SZ
  Valuesimplex
 2. Bật chế độ in hai mặt với cạnh ngắn
  Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
  Value NamePrintingDuplexDefault
  Value TypeREG_SZ
  Valueshort-edge
 3. Bật chế độ in hai mặt với cạnh dài
  Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
  Value NamePrintingDuplexDefault
  Value TypeREG_SZ
  Valuelong-edge


chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)