Ngăn các Hộp thoại JavaScript được kích hoạt từ một khung phụ có nguồn gốc khác

Như mô tả tại https://www.chromestatus.com/feature/5148698084376576, các hộp thoại kiểu JavaScript, do $6, $6 và $6 kích hoạt, sẽ bị chặn trong Google Chrome nếu được kích hoạt từ một khung phụ có nguồn gốc khác với nguồn gốc của khung chính.
Chính sách này cho phép ghi đè sự thay đổi đó.
Nếu bạn đặt thành bật hoặc không đặt chính sách này, thì hộp thoại JavaScript kích hoạt từ một khung phụ có nguồn gốc khác sẽ bị chặn.
Nếu bạn đặt chính sách này thành tắt, thì hộp thoại JavaScript kích hoạt từ một khung phụ có nguồn gốc khác sẽ không bị chặn.

Chính sách này sẽ bị loại bỏ trong Google Chrome phiên bản 95.

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameSuppressDifferentOriginSubframeDialogs
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)