Cho phép truy cập vào một danh sách các URL

Việc đặt chính sách này sẽ cho phép bạn chỉ định danh sách các URL có thể truy cập như một trường hợp ngoại lệ của URLBlocklist. Hãy xem thông tin mô tả của chính sách đó để biết định dạng của các mục trong danh sách này. Ví dụ: khi bạn đặt URLBlocklist thành *, tất cả yêu cầu sẽ bị chặn, và bạn có thể dùng chính sách này để cho phép truy cập vào một danh sách hạn chế gồm các URL. Hãy dùng danh sách này để mở các trường hợp ngoại lệ đối với một số tên giao thức, miền con của các miền khác, cổng hoặc đường dẫn cụ thể theo định dạng nêu tại (https://www.chromium.org/administrators/url-blocklist-filter-format). Bộ lọc cụ thể nhất sẽ xác định liệu một URL bị chặn hay được phép. Chính sách URLAllowlist sẽ được ưu tiên hơn chính sách URLBlocklist. Chính sách này chỉ áp dụng cho 1.000 mục.

Chính sách này cũng cho phép trình duyệt tự động gọi ứng dụng bên ngoài được đăng ký ở dạng trình xử lý giao thức cho các giao thức có trong danh sách, chẳng hạn như "tel:" hoặc "ssh:".

Việc không đặt chính sách này sẽ không cho phép trường hợp ngoại lệ đối với URLBlocklist.

Từ Google Chrome phiên bản 92, chính sách này cũng được hỗ trợ ở chế độ không có giao diện người dùng.

Trên Microsoft® Windows®, chức năng này chỉ có ở những phiên bản liên kết với một miền Microsoft® Active Directory®, chạy trên Windows 10 Pro hoặc đã đăng ký Chrome Browser Cloud Management. Trên macOS, chức năng này chỉ có ở những phiên bản được quản lý qua MDM hoặc liên kết với một miền qua MCX.

Giá trị mẫu:

example.com
https://ssl.server.com
hosting.com/good_path
https://server:8080/path
.exact.hostname.com

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Cho phép truy cập vào một danh sách các URL

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS\URLAllowlist
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)