Đặt mức độ khả dụng của chứng chỉ cho ứng dụng ARC

Nếu bạn đặt chính sách này thành CopyCaCerts, thì tất cả các chứng chỉ CA được cài đặt trên ONC có Web TrustBit sẽ áp dụng cho ứng dụng dùng ARC.

Nếu bạn đặt chính sách này thành None hoặc không đặt, thì các chứng chỉ Google Chrome OS sẽ không áp dụng cho ứng dụng dùng ARC.

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Đặt mức độ khả dụng của chứng chỉ cho ứng dụng ARC


 1. Tắt sử dụng chứng chỉ Google Chrome OS đối với ứng dụng ARC
  Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
  Value NameArcCertificatesSyncMode
  Value TypeREG_DWORD
  Value0
 2. Bật chứng chỉ CA Google Chrome OS đối với ứng dụng ARC
  Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
  Value NameArcCertificatesSyncMode
  Value TypeREG_DWORD
  Value1


chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)