Cho phép JavaScript sử dụng JIT trên những trang web này

Cho phép bạn thiết lập một danh sách mẫu URL trang web để chỉ định các trang web được phép chạy JavaScript bật trình biên dịch JIT (Just In Time).

Để biết thông tin chi tiết về các mẫu URL trang web hợp lệ, vui lòng truy cập https://cloud.google.com/docs/chrome-enterprise/policies/url-patterns. Chúng tôi không chấp nhận giá trị * đối với chính sách này.

Các ngoại lệ về chính sách đối với JavaScript JIT sẽ chỉ được thực thi chi tiết ở mức độ trang web (eTLD+1). Nếu bạn đặt một chính sách chỉ dành cho trang web subdomain.site.com thì chính sách đó sẽ không áp dụng chính xác cho site.com hoặc subdomain.site.com. Lý do là cả hai trang web này đều phân giải thành cùng một tên miền eTLD+1 (site.com) không được chính sách nào quy định. Trong trường hợp này, bạn phải đặt chính sách trên site.com để áp dụng chính xác cho cả site.com và subdomain.site.com.

Chính sách này áp dụng trên cơ sở từng khung và không hoàn toàn dựa vào URL có nguồn gốc cao nhất. Ví dụ: nếu site-one.com được liệt kê trong chính sách của JavaScriptJitAllowedForSites nhưng site-one.com tải một khung chứa site-two.com thì site-one.com sẽ bật JavaScript JIT, nhưng site-two.com sẽ sử dụng chính sách của DefaultJavaScriptJitSetting (nếu có) hoặc bật JavaScript JIT theo mặc định.

Nếu bạn không đặt chính sách này cho một trang web thì hệ thống sẽ áp dụng chính sách của DefaultJavaScriptJitSetting cho trang web đó (nếu có), nếu không thì trang web sẽ bật JavaScript JIT.

Giá trị mẫu:

[*.]example.edu

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Cho phép JavaScript sử dụng JIT trên những trang web này

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS\JavaScriptJitAllowedForSites
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)