บังคับให้อุปกรณ์รีบูตเมื่อผู้ใช้ออกจากระบบ


เมื่อตั้งค่าเป็น ArcSession นโยบายนี้จะบังคับให้อุปกรณ์รีบูตเมื่อผู้ใช้ออกจากระบบหาก Android เริ่มต้นแล้ว
เมื่อตั้งค่าเป็น ArcSessionOrVMStart นโยบายนี้จะบังคับให้อุปกรณ์รีบูตเมื่อผู้ใช้ออกจากระบบหาก Android หรือ VM เริ่มต้นแล้ว
การตั้งค่าเป็น "ทุกครั้ง" จะเป็นการบังคับให้อุปกรณ์รีบูตทุกครั้งที่ผู้ใช้ออกจากระบบ
หากไม่ได้ตั้งค่า จะไม่มีผลอะไรและไม่มีการบังคับให้อุปกรณ์รีบูตเมื่อผู้ใช้ออกจากระบบ เช่นเดียวกันกับการตั้งค่าเป็น "ไม่เลย"
นโยบายนี้จะมีผลต่อผู้ใช้ที่ไม่ได้เป็นพาร์ทเนอร์เท่านั้น

Supported on: Microsoft Windows 7 ขึ้นไป

บังคับให้อุปกรณ์รีบูตเมื่อผู้ใช้ออกจากระบบ


 1. ไม่ต้องรีบูตเมื่อผู้ใช้ออกจากระบบ
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
  Value NameDeviceRebootOnUserSignout
  Value TypeREG_DWORD
  Value1
 2. รีบูตเมื่อผู้ใช้ออกจากระบบหาก Android เริ่มต้นแล้ว
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
  Value NameDeviceRebootOnUserSignout
  Value TypeREG_DWORD
  Value2
 3. รีบูตทุกครั้งเมื่อผู้ใช้ออกจากระบบ
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
  Value NameDeviceRebootOnUserSignout
  Value TypeREG_DWORD
  Value3
 4. รีบูตเมื่อผู้ใช้ออกจากระบบหาก Android หรือ VM เริ่มต้นแล้ว
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
  Value NameDeviceRebootOnUserSignout
  Value TypeREG_DWORD
  Value4


chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)