Cài đặt cửa sổ bật lên

Nếu bạn đặt chính sách này thành 1, thì các trang web có thể hiển thị cửa sổ bật lên. Nếu bạn đặt chính sách này thành 2, thì các trang web không thể hiển thị cửa sổ bật lên.

Nếu bạn không đặt chính sách này, thì BlockPopups sẽ áp dụng nhưng người dùng có thể thay đổi tùy chọn cài đặt này.

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Cài đặt cửa sổ bật lên


 1. Cho phép tất cả các trang web hiển thị cửa sổ bật lên
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameDefaultPopupsSetting
  Value TypeREG_DWORD
  Value1
 2. Không cho phép bất kỳ trang web nào hiển thị cửa sổ bật lên
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameDefaultPopupsSetting
  Value TypeREG_DWORD
  Value2


chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)