Cài đặt cửa sổ bật lên

Cho phép bạn đặt liệu các trang web có được phép hiển thị cửa sổ bật lên hay không. Bạn có thể cho phép hoặc từ chối hiển thị cửa sổ bật lên đối với tất cả các trang web.

Nếu không thiết lập chính sách này, 'BlockPopups' sẽ được sử dụng và người dùng có thể thay đổi cài đặt này.

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Cài đặt cửa sổ bật lên


 1. Cho phép tất cả các trang web hiển thị cửa sổ bật lên
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameDefaultPopupsSetting
  Value TypeREG_DWORD
  Value1
 2. Không cho phép bất kỳ trang web nào hiển thị cửa sổ bật lên
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameDefaultPopupsSetting
  Value TypeREG_DWORD
  Value2


chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)