Cho phép hạn chế tải xuống

Định cấu hình loại tệp đã tải xuống mà Google Chrome sẽ chặn hoàn toàn, mà không cho phép người dùng ghi đè quyết định bảo mật.

Nếu bạn đặt chính sách này, thì Google Chrome sẽ ngăn một số loại tệp đã tải xuống nhất định và không cho phép người dùng bỏ qua cảnh báo bảo mật.

Khi bạn chọn tùy chọn 'Chặn các tệp nguy hiểm đã tải xuống', thì tất cả các tệp đã tải xuống đều được phép, trừ những tệp có cảnh báo của dịch vụ Duyệt web an toàn.

Khi bạn chọn tùy chọn 'Chặn các tệp đã tải xuống có thể gây nguy hiểm', thì tất cả các tệp đã tải xuống đều được phép, trừ những tệp có cảnh báo của dịch vụ Duyệt web an toàn cho biết tệp đã tải xuống có thể gây nguy hiểm.

Khi bạn chọn tùy chọn 'Chặn tất cả các tệp đã tải xuống', thì tất cả các tệp đã tải xuống đều sẽ bị chặn.

Khi bạn chọn tùy chọn 'Chặn tệp độc hại đã tải xuống', thì tất cả các tệp đã tải xuống đều được phép, trừ những tệp mà dịch vụ Duyệt web an toàn đánh giá có nhiều khả năng là độc hại. Khác với các tệp nguy hiểm đã tải xuống, chính sách này không xem xét loại tệp mà xem xét máy chủ.

Khi bạn không đặt chính sách này, (hoặc chọn tùy chọn 'Không có hạn chế đặc biệt'), thì các hạn chế bảo mật thông thường sẽ được áp dụng cho tệp đã tải xuống dựa trên kết quả phân tích của dịch vụ Duyệt web an toàn.

Lưu ý rằng những hạn chế này áp dụng cho các tệp đã tải xuống được kích hoạt từ nội dung trang web cũng như tùy chọn trình đơn theo ngữ cảnh 'đường liên kết tải xuống...'. Những hạn chế này không áp dụng cho việc lưu/tải trang đang hiển thị xuống cũng như không áp dụng cho việc lưu dưới dạng tệp PDF từ các tùy chọn in.

Để biết thêm thông tin về dịch vụ Duyệt web an toàn, vui lòng truy cập vào https://developers.google.com/safe-browsing.

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Hạn chế tải xuống


 1. Không có hạn chế đặc biệt
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\Recommended
  Value NameDownloadRestrictions
  Value TypeREG_DWORD
  Value0
 2. Chặn các mục tải xuống nguy hiểm
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\Recommended
  Value NameDownloadRestrictions
  Value TypeREG_DWORD
  Value1
 3. Chặn các mục tải xuống có thể gây nguy hiểm
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\Recommended
  Value NameDownloadRestrictions
  Value TypeREG_DWORD
  Value2
 4. Chặn tất cả các mục tải xuống
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\Recommended
  Value NameDownloadRestrictions
  Value TypeREG_DWORD
  Value3
 5. Chặn tệp độc hại đã tải xuống
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\Recommended
  Value NameDownloadRestrictions
  Value TypeREG_DWORD
  Value4


chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)