Bật lại API Thành phần web phiên bản 0 cho đến M84.

Các API Thành phần web phiên bản 0 (Shadow DOM v0, Custom Elements v0 và HTML Imports) đã ngừng hoạt động vào năm 2018 và bị tắt theo mặc định kể từ M80. Theo chính sách này, bạn có thể lựa chọn (các) tính năng nào trong số này sẽ bật lại cho đến M84.

Nếu bạn đặt chính sách này thành True, thì các tính năng của Thành phần web phiên bản 0 sẽ bật cho tất cả trang web.

Nếu bạn đặt chính sách này thành False hoặc không đặt, thì các tính năng của Thành phần web phiên bản 0 sẽ tắt theo mặc định kể từ M80.

Chính sách này sẽ bị xóa sau Chrome 84.

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameWebComponentsV0Enabled
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)