Cho phép tạo khóa trên các trang web này

Cho phép bạn thiết lập danh sách các mẫu URL chỉ định những trang web được phép sử dụng tạo khóa. Nếu một mẫu URL nằm trong 'KeygenBlockedForUrls', chính sách đó sẽ ghi đè các ngoại lệ này.

Nếu không thiết lập chính sách này, giá trị mặc định chung sẽ được sử dụng cho tất cả trang web từ chính sách 'DefaultKeygenSetting' nếu chính sách này được đặt hoặc từ cấu hình cá nhân của người dùng.

Supported on: Microsoft Windows XP SP2 hoặc mới hơn

Cho phép tạo khóa trên các trang web này

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\KeygenAllowedForUrls
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)