Tắt Khởi động giả TLS

Chỉ định xem có nên tắt tính năng tối ưu hóa TLS False Start hay không. Do các nguyên nhân trước đây, chính sách này được đặt tên là DisableSSLRecordSplitting.

Nếu chính sách này chưa được đặt hoặc được đặt thành false, TLS False Start sẽ được bật. Nếu chính sách này được đặt thành true, TLS False Start sẽ bị tắt.

Supported on: Microsoft Windows XP SP2 hoặc mới hơn

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameDisableSSLRecordSplitting
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)