Chặn không cho cài đặt các tiện ích bên ngoài

Kiểm soát quá trình cài đặt tiện ích bên ngoài.

Nếu bạn bật tùy chọn cài đặt này, các tiện ích bên ngoài sẽ bị chặn không cho cài đặt.

Nếu bạn tắt hoặc không đặt tùy chọn cài đặt này, các tiện ích bên ngoài sẽ được phép cài đặt.

Các tiện ích bên ngoài và cách cài đặt được nêu tại https://developer.chrome.com/apps/external_extensions.

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameBlockExternalExtensions
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)