Cho phép người dùng đã đăng ký chương trình Bảo vệ nâng cao gửi các tệp đã tải xuống cho Google để quét sâu

Chính sách này kiểm soát liệu người dùng đăng ký chương trình Bảo vệ nâng cao có được phép gửi các tệp đã tải xuống cho Google để quét tìm phần mềm độc hại hay không. Nếu bạn đặt hoặc không đặt thành True, thì người dùng đã đăng ký sẽ được nhắc gửi các tệp của họ cho Google để quét sâu. Nếu người dùng chọn 'Quét' thì tệp họ đã tải xuống sẽ được gửi cho Google. Nếu bạn đặt thành False thì người dùng sẽ không được nhắc và các tệp họ đã tải xuống sẽ không được gửi cho Google.

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameAdvancedProtectionDeepScanningEnabled
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)