Quy tắc chọn máy in mặc định

Ghi đè các quy tắc chọn máy in mặc định trong Google Chrome.

Chính sách này xác định các quy tắc chọn máy in mặc định trong Google Chrome. Quá trình này diễn ra vào lần đầu tiên sử dụng chức năng in với một cấu hình.

Khi bạn đặt chính sách này, thì Google Chrome sẽ cố tìm một máy in khớp với tất cả các thuộc tính đã chỉ định và chọn thiết bị đó làm máy in mặc định. Máy in tìm thấy đầu tiên phù hợp với chính sách này sẽ được chọn. Trong trường hợp kết quả trùng khớp không phải là duy nhất, thì có thể chọn bất kỳ máy in trùng khớp nào tùy thuộc vào thứ tự tìm thấy máy in.

Nếu bạn không đặt chính sách này hoặc không tìm thấy máy in trùng khớp trong khoảng thời gian chờ, thì máy in mặc định sẽ là máy in PDF tích hợp hoặc không chọn máy in nào khi không có máy in PDF.

Máy in đã kết nối với Google Cloud Print được coi là "cloud", các máy in còn lại được phân loại là "local".
Bỏ qua một trường nghĩa là mọi giá trị đều trùng khớp. Ví dụ: nếu không chỉ định khả năng kết nối, thì chế độ Xem trước bản in sẽ bắt đầu tìm tất cả các loại máy in, trên thiết bị và trên đám mây.
Mẫu biểu thức chính quy phải tuân theo cú pháp JavaScript RegExp và kết quả trùng khớp có phân biệt chữ hoa/chữ thường.
Xem https://cloud.google.com/docs/chrome-enterprise/policies/?policy=DefaultPrinterSelection để biết thêm thông tin về lược đồ và định dạng.

Giá trị mẫu: { "kind": "cloud", "idPattern": ".*public", "namePattern": ".*Color" }

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Quy tắc chọn máy in mặc định

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameDefaultPrinterSelection
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)