Kiểm soát việc sử dụng API Hệ thống tệp để ghi

Khi bạn đặt chính sách này thành 3, các trang web có thể yêu cầu quyền ghi các tệp và thư mục trong hệ thống tệp của hệ điều hành máy chủ. Khi bạn đặt chính sách này thành 2, quyền truy cập sẽ bị từ chối.

Khi bạn không đặt chính sách này, các trang web có thể yêu cầu quyền truy cập, nhưng người dùng có thể thay đổi tùy chọn cài đặt này.

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Kiểm soát việc sử dụng API Hệ thống tệp để ghi


 1. Không cho phép trang web nào yêu cầu quyền ghi các tệp và thư mục
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameDefaultFileSystemWriteGuardSetting
  Value TypeREG_DWORD
  Value2
 2. Cho phép các trang web yêu cầu người dùng cấp quyền ghi các tệp và thư mục
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameDefaultFileSystemWriteGuardSetting
  Value TypeREG_DWORD
  Value3


chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)