Chặn truy cập vào danh sách các URL

Chính sách này ngăn người dùng tải trang web từ các URL có trong danh sách cấm. Danh sách cấm cung cấp một danh sách các mẫu URL cho biết URL nào bị cấm.

Bạn phải định dạng mẫu URL theo định dạng trên trang web https://www.chromium.org/administrators/url-blacklist-filter-format.

Bạn có thể xác định các trường hợp ngoại lệ trong chính sách về danh sách URL được cho phép. Những chính sách này chỉ giới hạn trong 1000 mục; các mục sau đó sẽ bị bỏ qua.

Lưu ý rằng bạn không nên chặn các URL 'chrome://*' nội bộ vì điều này có thể dẫn đến các lỗi không mong muốn.

Bạn có thể chặn các URL 'javascript://*' từ M73. Tuy nhiên, chính sách này chỉ ảnh hưởng đến JavaScript đã nhập trong thanh địa chỉ (hoặc các bookmarklet). Lưu ý rằng, nếu dữ liệu được tải động thì các URL JavaScript trong trang không phải tuân theo chính sách này. Ví dụ: nếu bạn chặn 'example.com/abc', thì trang 'example.com' sẽ vẫn có thể tải 'example.com/abc' qua XMLHTTPRequest.

Nếu bạn không đặt chính sách này, thì không có URL nào sẽ bị đưa vào danh sách cấm trong trình duyệt.

Giá trị mẫu:

example.com
https://ssl.server.com
hosting.com/bad_path
https://server:8080/path
.exact.hostname.com
file://*
custom_scheme:*
*

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Chặn truy cập vào danh sách các URL

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\URLBlacklist
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)