Định cấu hình danh sách các URL đăng nhập của doanh nghiệp mà dịch vụ bảo vệ mật khẩu sẽ quét dấu vân tay của mật khẩu.

Định cấu hình danh sách URL đăng nhập của doanh nghiệp (chỉ dành cho giao thức HTTP và HTTPS). Vân tay số của mật khẩu sẽ được ghi lại trên những URL này và dùng để phát hiện trường hợp sử dụng lại mật khẩu.
Để Google Chrome ghi lại chính xác vân tay số của mật khẩu, hãy đảm bảo trang đăng nhập của bạn tuân thủ các nguyên tắc trên https://www.chromium.org/developers/design-documents/create-amazing-password-forms.

Nếu bạn bật tùy chọn cài đặt này, thì dịch vụ bảo vệ mật khẩu sẽ ghi lại vân tay số của mật khẩu trên các URL này cho mục đích phát hiện trường hợp sử dụng lại mật khẩu.
Nếu bạn tắt hoặc không đặt tùy chọn cài đặt này, thì dịch vụ bảo vệ mật khẩu sẽ ghi lại vân tay số của mật khẩu trên trang web https://accounts.google.com.
Chính sách này chỉ có trên các phiên bản Windows liên kết với miền Microsoft® Active Directory® hoặc phiên bản Windows 10 Pro hay Enterprise đã đăng ký quản lý thiết bị.

Giá trị mẫu:

https://mydomain.com/login.html
https://login.mydomain.com

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Định cấu hình danh sách các URL đăng nhập của doanh nghiệp mà dịch vụ bảo vệ mật khẩu sẽ quét dấu vân tay của mật khẩu.

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\PasswordProtectionLoginURLs
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)