Đặt thư mục tải xuống mặc định

Định cấu hình thư mục mặc định mà Google Chrome sẽ sử dụng để tải các tệp xuống.

Nếu bạn đặt chính sách này, chính sách sẽ thay đổi thư mục mặc định mà Google Chrome tải các tệp xuống. Chính sách này không bắt buộc, vì vậy, người dùng sẽ có thể thay đổi thư mục đó.

Nếu bạn không đặt chính sách này, Google Chrome sẽ sử dụng thư mục mặc định thông thường (dành riêng cho nền tảng).

Hãy xem https://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/user-data-directory-variables để biết danh sách các biến có thể được sử dụng.

Giá trị mẫu: /home/${user_name}/Downloads

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Đặt thư mục tải xuống mặc định

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\Recommended
Value NameDefaultDownloadDirectory
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)