Danh sách các URL thay thế cho nhà cung cấp dịch vụ tìm kiếm mặc định

Chỉ định danh sách các URL thay thế có thể được sử dụng để trích xuất cụm từ tìm kiếm từ công cụ tìm kiếm. URL phải chứa chuỗi '{searchTerms}', sẽ được sử dụng để trích xuất cụm từ tìm kiếm.

Chính sách này là tùy chọn. Nếu không được thiết lập, sẽ không có url thay thế nào được sử dụng để trích xuất cụm từ tìm kiếm.

Chính sách này chỉ được áp dụng nếu chính sách 'DefaultSearchProviderEnabled' được bật.

Giá trị mẫu:

https://search.my.company/suggest#q={searchTerms}
https://search.my.company/suggest/search#q={searchTerms}

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Danh sách các URL thay thế cho nhà cung cấp dịch vụ tìm kiếm mặc định

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\DefaultSearchProviderAlternateURLs
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)