Bật đăng ký quản lý đám mây bắt buộc

Thao tác đặt chính sách này thành Bật sẽ ủy nhiệm việc đăng ký Chrome Browser Cloud Management và chặn quá trình phát hành Google Chrome nếu không thành công.

Thao tác đặt chính sách này thành Tắt hoặc không đặt sẽ hiển thị Chrome Browser Cloud Management theo cách không bắt buộc và không chặn quá trình phát hành Google Chrome nếu không thành công.

Tính năng đăng ký chính sách đám mây trong phạm vi máy sử dụng chính sách này. Hãy xem https://support.google.com/chrome/a/answer/9301891?ref_topic=9301744 để biết thông tin chi tiết.

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameCloudManagementEnrollmentMandatory
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)