Thiết lập thư mục dữ liệu người dùng

Định cấu hình thư mục Google Chrome sẽ sử dụng để lưu trữ dữ liệu người dùng.

Nếu bạn đặt chính sách này, Google Chrome sẽ sử dụng thư mục được cung cấp bất kể người dùng có chỉ định cờ '--user-data-dir' hay không. Để tránh mất dữ liệu hoặc các lỗi không mong đợi khác, không nên đặt chính sách này thành thư mục gốc của ổ đĩa hoặc thành thư mục cho các mục đích khác, vì Google Chrome quản lý các nội dung của nó.

Xem https://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/user-data-directory-variables để biết danh sách các biến có thể được sử dụng.

Nếu chính sách này không được đặt thì đường dẫn hồ sơ mặc định sẽ được sử dụng và người dùng có thể ghi đè bằng cờ dòng lệnh '--user-data-dir'.

Giá trị mẫu: ${users}/${user_name}/Chrome

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Thiết lập thư mục dữ liệu người dùng

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameUserDataDir
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)